گلدان

هرگاه که خیلی دلتنگ می شد به یادش گلدانی می خرید

پشت پنجره پرشده بود از شمعدانی و حسن یوسف..

امروز هم یک گلدان تازه..

پرده را کنار زد تا گلدان هایش آفتاب بگیرند

ناگهان  به یاد چند ماه پیش افتاد......

"کاش یادش باشد که در نبودنم قرار است بیاید و به گل ها آب بدهد..."

/ 0 نظر / 26 بازدید