کاش آن روز.....

بی چتر و بی آسمان

زیر آن همه باران

چه می توانستم بکنم

چترت که گشوده شد

ناگهان عاشق شدم

کاش آن روز باران نمی بارید

                              " علی میرباذل"

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
گندم1365

و فقط کاش.. قشنگ بود[بغل]

آسمان

این رو هم خیلی دوست داشتم[گل]