چهار شنبه

 

سه شنبه ها لبریز از اضطراب فردا

چهارشنبه ها خالی از تو .. چه ساکت شده اند بی تو..مثل تو

کاش جایی قایمشان کرده بودم

نمی دانستم به این زودی تمام می شوند

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید