چتر

انتهای خیابان..!؟

بی چتر.. !؟

دیوانه شده ای!؟

رفت..باران که باریدن گرفت رفت..

نمی دانست برایش چتر خواهی برد

/ 4 نظر / 15 بازدید
تقی دژاکام

کاش برایش چتر نمی‌برد دو نفری با هم تا ته جاده می‌رفتند...

تقی دژاکام

شاید اگر این جور بنویسید قشنگتر باشد: تا انتهای خیابان بی چتر... دیوانه شده است؟ رفت باران که می‌بارید رفت چرا برایش چتر بردی؟

نگار

[عصبانی]سلام مصی تو دیوانه شده ای

رهگذر

نه..همینطور قشنگتره... برخواسته از احساس شاعره